Opóźnienie w budowie bloku węglowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"

Opóźnienie w budowie bloku węglowego Grupy Azoty Zakłady Azotowe "Puławy"

Zakłady Azotowe „Puławy”, będące częścią Grupy Azoty, podały do wiadomości publicznej, że z powodu wystąpienia awarii proces budowania bloku węglowego zostanie przedłużony. Spółka przekazała tę informację na łamach specjalnego raportu.

26 września 2023 roku, Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy otrzymał od Polimeksu-Mostostalu, czyli generalnego wykonawcy kontraktu na kompleksową realizację inwestycji o nazwie „Budowa Bloku Energetycznego opartego na paliwie węglowym”, zaktualizowany plan prac. Zgodnie z nowym harmonogramem, zakończenie tego przedsięwzięcia planowane jest na połowę grudnia 2023 roku.

Decyzja o przesunięciu terminu wynika z napotkanych trudności technicznych podczas uruchamiania instalacji – wyjaśniła spółka w swoim komunikacie.

W ostatnim paragrafie raportu, ZA „Puławy” podkreślają, że problem techniczny w postaci awarii turbiny parowej, który był komunikowany na koniec maja 2023 roku, został skutecznie rozwiązany. Turbina jest już zsynchronizowana z ogólnokrajową siecią energetyczną. Zakończono budowę, a teraz jest przeprowadzany ruch regulacyjny bloku.