Beata Kozik z komitetu "Razem dla Puław" o kształtowaniu relacji partnerskich i efektywnym pozyskiwaniu funduszy na inwestycje

Beata Kozik z komitetu "Razem dla Puław" o kształtowaniu relacji partnerskich i efektywnym pozyskiwaniu funduszy na inwestycje

We wtorkowe popołudnie, Beata Kozik, przywódca komitetu „Razem dla Puław”, podkreślała konieczność naprawy relacji pomiędzy Zakładami Azotowymi a miastem, poprawy skuteczności w pozyskiwaniu funduszy na rozwój miasta oraz gotowości do budowania koalicji z każdym ugrupowaniem politycznym.

Przed budynkiem Ratusza w Puławach zgromadził się elektorat Beaty Kozik, niegdyś radnej i wiceprezydent miasta. W trakcie spotkania liderka komitetu przedstawiła kandydatów ubiegających się o mandaty radnych w nadchodzących wyborach samorządowych i opowiedziała co nieco o swojej kandydaturze na stanowisko prezydenta Puław.

„Nie jesteśmy członkami żadnej partii politycznej, ale nasze umysły są pełne pomysłów dla przyszłości Puław. Nasi członkowie to przedsiębiorcy, działacze społeczni, edukatorzy, naukowcy oraz pracownicy Zakładów Azotowych. Dostrzegamy potrzebę reformy zarządzania miastem, zwłaszcza w obszarach edukacji, inwestycji oraz zarządzania spółkami komunalnymi” – mówiła Kozik, podkreślając problematyczną sytuację w Azotach i duże zadłużenie miasta.

Określiła kandydatów na radnych jako zaangażowaną i kreatywną drużynę, gotową przejąć kontrolę nad przyszłością Puław. Podkreślała ich gotowość i determinację do realizacji tego celu.

Beata Kozik wspomniała również o swoim wykształceniu z zakresu bezpieczeństwa narodowego, które zdobyła na uczelni w Dęblinie, a także o studiach podyplomowych z administracji rządowej i samorządowej. Przytoczyła również informacje o mandacie radnej miejskiej, który zdobyła w 2018 roku oraz o dwuletnim pełnieniu funkcji wiceprezydenta miasta. „Nabierałam cennych doświadczeń i zdobyłam wiedzę o funkcjonowaniu samorządu lokalnego oraz jednostek mu podległych. Rozumiem problemy, z którymi boryka się miasto i jestem gotowa pracować dla jego dobra od pierwszych dni prezydentury” – podkreśliła.