Hubert Kamola oficjalnie obejmuje stanowisko prezesa Zarządu Grupy Azoty Puławy

Hubert Kamola oficjalnie obejmuje stanowisko prezesa Zarządu Grupy Azoty Puławy

Od kwietnia bieżącego roku, Hubert Kamola pełnił obowiązki prezesa Zarządu Grupy Azoty Puławy. Zgodnie z najnowszą decyzją Rady Nadzorczej, jutro formalnie wstąpi na to stanowisko. Początek jego 3-letniej kadencji jest ustalony na dzień dzisiejszy.

Informacja o tym wydarzeniu została przekazana przez Spółkę w oficjalnym komunikacie. Podkreślono w nim, że Hubert Kamola podjął decyzję o rezygnacji z pozycji członka Rady Nadzorczej tej instytucji.

W komunikacie zawarto również informację, że Kamola zapewnił, iż jego działania poza Grupą Azoty Puławy nie stoją w konflikcie z interesami Spółki. Jako dowód na swoje zaangażowanie, wyjaśnił, że nie uczestniczy w żadnej formie konkurencji – nie jest wspólnikiem spółki cywilnej, spółki osobowej, ani spółki kapitałowej. Dodatkowo, nie angażuje się w żadne inne podmioty prawne stojące w opozycji do Spółki, jako członek ich organów. Hubert Kamola potwierdził też, że nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na mocy ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.