Opiniowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023

Opiniowanie projektów do Budżetu Obywatelskiego 2023

Budżet Obywatelski to najlepszy dowód, iż wpłynięcie na otaczającą rzeczywistość jest możliwe. Niemniej jednak nie można zapomnieć o tym, że podjęte działania poprzedza staranna analiza. Krótko mówiąc, nie każdy pomysł jest właściwy.

Opiniowanie projektów

Zresztą wystarczy zwrócić uwagę na sytuację, jaką mamy teraz – jesteśmy w trakcie opiniowania projektów do realizacji. Zadaniem tym zajmuje się zespół powołany przez prezydenta.

O szczegółach działań można rozmawiać długo. Warte podkreślenia jest też to, że mowa o zespole, w którym znajdziemy choćby wiceprezydent Beatę Kozik czy kierowników poszczególnych wydziałów miejskich. Do tego trzeba pamiętać, że jesteśmy na etapie, który wyłoni projekty poddane pod głosowanie.

Dobrze też zdawać sobie sprawę z tego, iż na decyzję przyjdzie jeszcze trochę poczekać (chodzi o obowiązującą procedurę odwoławczą). Konkretnej daty nie znamy, ale można powiedzieć, że lista projektów poddanych głosowaniu zostanie podana do 19 sierpnia. Głosowanie odbędzie się we wrześniu i będzie miało formułę internetową. Do realizacji inicjatyw powinno dojść w przyszłym roku.