"Twórczość w Gminie Puławy": Wystawa Artystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu

"Twórczość w Gminie Puławy": Wystawa Artystyczna w Gminnym Ośrodku Kultury w Gołębiu

Miejscowość Gołebie tętniła kulturą i sztuką, kiedy to na miejscu zorganizowano wystawę artystyczną, zatytułowaną „Twórczość w Gminie Puławy”. W wydarzeniu uczestniczyło dwudziestu dwóch twórców, którzy mieli okazję zaprezentować swoje prace publiczności. Ekspozycja będzie dostępna do odwiedzenia przez kilka najbliższych dni.

Przez długie tygodnie sztukmistrze pracowali nad dziełami, które teraz są eksponowane w Gminnym Ośrodku Kultury. Wśród nich znajdują się nie tylko różnorodne obrazy, ale także zabawki stworzone z włóczki czy rękodzieła wykonane z wikliny. Wydarzenie to jest organizowane przez GOK od wielu lat, z głównym celem promowania lokalnych twórców. Zbigniew Barankiewicz, dyrektor ośrodka, przywitał wszystkich gości i wręczył artyście dyplomy za ich twórczą pracę. Wśród gości byli również Danuta Smaga, Starosta Puławski, oraz Wójt Gminy Puławy – Kamil Lewandowski.

Podczas rozmowy z „Wspólnotą”, dyrektor Barankiewicz podkreślił, że liczba artystów w gminie rośnie. Zauważył również, jak ważne jest pielęgnowanie folkloru lokalnego i zainwestowanie w niego. Wyraził swoje uznanie dla wyjątkowych dzieł, które są tworzone przez lokalnych twórców, podkreślając różnorodność ich prac.