Znamy harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli

Znamy harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli

Do końca roku szkolnego jeszcze daleka droga, ale już teraz możemy mówić o harmonogramie rekrutacji do szkół i przedszkoli. Co wiemy na ten temat?

Ważne informacje

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że obowiązek szkolny dotyczy dzieci urodzonych w 2015 roku. Warte podkreślenia jest też to, że do szkoły może pójść dziecko urodzone rok później – to możliwe jest przy spełnieniu dwóch warunków. Warunek numer 1 to oczywiście wcześniejsze uczęszczanie do przedszkola, natomiast warunek numer 2 to pozytywna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Bardzo ważne jest też to, że przy przyjmowaniu zgłoszeń obowiązuje określona kolejność. Jak się można domyślić, w pierwszej kolejności liczą się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. Jeżeli przyjęto wszystkich zainteresowanych i nadal są wolne miejsca, można przyjąć dzieci spoza swojego obszaru. Składanie wniosków będzie możliwe od 28 lutego, z tym że trzeba pamiętać, iż termin upływa 25 marca. Wyniki mamy poznać 5 kwietnia.

Przy przedszkolach mamy identyczne terminy. Warto również zaznaczyć, że rodzice składają wnioski do maksimum trzech placówek z uwzględnieniem najbardziej i najmniej preferowanej. Istotne jest też to, że przy przedszkolach możemy mówić o wnioskach dotyczących kontynuowania wychowania przedszkolnego. Wnioski te będą zbierane od 21 do 27 lutego.

To wszystko jest oczywiście ważne, ale nie można też zapomnieć o teraźniejszości, czyli kolejnym powrocie nauki zdalnej.