Choroba DTR – jak ją rozpoznać?

Choroba DTR – jak ją rozpoznać?

Grzybowe schorzenia roślin stanowią duże utrudnienie dla rolników, gdyż bardzo często w przypadku zaobserwowania objawów porażenia całkowite wyleczenie organizmu jest niemożliwe. Chcąc uzyskać wysoką jakość plonów, należy zatem pamiętać o zintegrowanych działaniach, zabezpieczających rośliny przed fitomykozami. Warto wiedzieć, czym charakteryzuje się choroba DTR.

Opis i charakterystyka

Brunatna plamistość liści stanowi schorzenie wywoływane przez Pyrenophora tritici-repentis. Infekcję zalicza się do popularnych chorób, rozwijających się w chłodnym i wilgotnym klimacie. Brunatna plamistość dotyka uprawy pszenicy, żyta oraz pszenżyta. Bardzo często powoduje ona straty, sięgające pięćdziesięciu procent. Objawy infekcji można zaobserwować w fazie strzelania w źdźbło i wyrastania liści flagowych. Choroba intensywnie rozwija się wiosną oraz jesienią. W początkowej fazie schorzenie opanowuje najstarsze liście, stopniowo przechodząc do wyższych partii. Charakterystyczne objawy infekcji stanowią brunatne przebarwienia o soczewkowatym lub owalnym kształcie. Plamy te zazwyczaj otoczone są chlorotyczną obwódką. W centralnej części przebarwienia pojawia się ponadto mała nekroza. W przypadku intensywnego porażenia plamy zlewają się w całość, prowadząc do obumarcia liścia. Patogen choroby zimuje zazwyczaj na resztkach pożniwnych, porażonym ziarnie i dziko rosnących trawach. W okresie zimowym rozwija się na nich pseudotecja. Zarodniki dokonują infekcji pierwotnej, a przenoszone są naturalnie przez wiatr. W okresie wegetacyjnym na zaatakowanych organizmach wytwarzają się konidia, wywołujące zarażenia wtórne.

Zapobieganie i ochrona

Chcąc zabezpieczyć rośliny przed infekcją, należy pamiętać o dokładnym przeorywaniu resztek po żniwach. Warto również stosować zabiegi, przyśpieszające rozkład ewentualnych pozostałości. W przypadku odmian, wykazujących małą odporność na zakażenie, efektywne rozwiązanie stanowi wykorzystanie innych przedplonów niż uprawiane zboża. W obrębie metod chemicznych zaleca się stosowanie chloronitrylowych, triazolowych lub imidazolowych fungicydów dostępnych na stronie Syngenta.pl.

Grzybowe choroby mogą powodować duże straty w obrębie upraw. Warto zatem pamiętać, by zabezpieczać roślin przed ewentualnymi infekcjami.