Grupa Azoty Puławy odnotowuje straty netto wynoszące 146 mln zł w pierwszym kwartale

Grupa Azoty Puławy odnotowuje straty netto wynoszące 146 mln zł w pierwszym kwartale

W pierwszym kwartale bieżącego roku, Grupa Azoty Puławy doświadczyła straty netto na poziomie 146 milionów złotych. Ta informacja została podana do publicznej wiadomości w komunikacie wydanym przez spółkę w środku tygodnia. Ponadto, obroty generowane przez sprzedaż wyniosły 902 miliony złotych.

Gdy zestawimy te wyniki z tymi z analogicznego okresu poprzedniego roku, zauważymy spadek straty netto o 136 milionów złotych. Jednocześnie obserwujemy zmniejszenie przychodów ze sprzedaży o 327 milionów złotych. Wartość EBITDA osiągnęła minus 79 milionów złotych, co przekłada się na marżę EBITDA na poziomie minus 8,8 procent.

Według oceny samej spółki, w pierwszym kwartale bieżącego roku zapotrzebowanie na produkty oferowane przez Grupę Azoty Puławy było zbyt małe, aby możliwe było odzyskanie rentowności operacyjnej, szczególnie przy obserwowanym ciągłym spadku cen tych produktów.

Niestety, wyniki z pierwszego kwartału potwierdzają utrzymujący się od drugiego półrocza 2022 roku negatywny trend. Jak wskazuje prezes Grupy Azoty Puławy, Hubert Kamola, cytowany w komunikacie, w tym okresie brakowało skutecznych działań dostosowawczych do warunków rynkowych. Obecne wyzwanie polega na stabilizacji sytuacji finansowej oraz powrocie na ścieżkę rentownej produkcji.