Zmiany w wysokości wynagrodzeń samorządowych włodarzy na nową kadencję

Zmiany w wysokości wynagrodzeń samorządowych włodarzy na nową kadencję

Początek nowej kadencji samorządowej niesie ze sobą szereg zmian, wśród których jedną z pierwszych decyzji rad była kwestia przedefiniowania wynagrodzeń dla władzy wykonawczej. Wytyczono, że prezydent Puław może spodziewać się drobnej podwyżki, podczas gdy nowo wybrana starosta będzie otrzymywać mniej pieniędzy niż jej poprzedniczka.

Analizując niedawno ujawnione projekty uchwał, można zauważyć, że zarobki samorządowców, w tym wójtów, burmistrzów, prezydenta i starosty z Puław, będą różniły się od tych z poprzedniej kadencji. Przykładowo, Paweł Maj, aktualny prezydent Puław, ma otrzymać podwyżkę w wysokości prawie 1660 zł brutto. Jego dotychczasowe wynagrodzenie, ustalone w 2021 roku, wynosiło miesięcznie 17 290 zł brutto. Nowa kwota, zatwierdzona przez radę miasta, wynosi natomiast 18 949 zł.

Inne samorządy również mogą spodziewać się zmian. Wójt gminy wiejskiej Puławy, Kamil Lewandowski, w nowej kadencji ma otrzymać 18 957 zł, co stanowi wzrost w porównaniu do poprzednich 17 855 zł. Podwyżka wynagrodzenia dotyczy także Jana Gędka, wójta Janowca, który otrzyma teraz 19 470 zł zamiast wcześniejszych 17 790 zł. Wszystko to potwierdza uchwała określająca jego nowe wynagrodzenie.

Identyczna kwota – 19 470 zł – przypada na Artura Pomianowskiego, burmistrza Kazimierza Dolnego (poprzednio otrzymywał 17 820 zł) oraz Andrzeja Bujka, wójta Żyrzyna (poprzednio zarabiał 17 523 zł).