Pieniądze na sport

Pieniądze na sport

Sukcesy sportowe to zawsze powód do ogromnej dumy. Pamiętajmy jednak, że za każdym sukcesem stoją pieniądze – zawodowe uprawianie sportu (amatorskie zresztą też) wiąże się z różnymi opłatami.

Podzielenie pieniędzy

Mowa o tym nie przez przypadek – Ratusz w Puławach rozstrzygnął konkurs dotyczący realizacji zadań publicznych związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej.

Największe środki trafiły do Wisły Puławy – chodzi o 280 tysięcy złotych. Warte odnotowania jest też to, że pieniądze mają zostać przeznaczone na poszczególne sekcje. Wypada jeszcze zaznaczyć, że największe środki trafiły do klubu piłkarskiego – na klub ten przeznaczono ponad 100 tysięcy złotych.

Mniejsze kluby nie mogły liczyć na podobne środki, co Wisła. Niemniej musimy pamiętać o tym, że podział pieniędzy to zadanie, w przypadku którego należy uwzględniać różne czynniki. Warto również wiedzieć, że łączna kwota wsparcia przekroczyła 800 tysięcy złotych.

Pozostaje mieć nadzieję, że przekazane pieniądze okażą się wystarczające – sport ma duże znaczenie.