Puławy: Promowanie nordic walkingu wśród młodzieży jako alternatywy dla używania telefonów komórkowych

Puławy: Promowanie nordic walkingu wśród młodzieży jako alternatywy dla używania telefonów komórkowych

Podczas dzisiejszego spotkania zatytułowanego „Krok w dobrą stronę” w Puławach, uczestnicy podkreślali rolę sportu, zwłaszcza nordic walkingu, w odciągnięciu młodzieży od zbyt intensywnego korzystania z telefonów komórkowych. Paulina Ruta, prezes Polskiego Stowarzyszenia Nordic Walking, zaznaczyła, że ten rodzaj aktywności jest silnie integrujący i nie powinien być kojarzony jedynie z osobami starszymi. Mimo częstych stereotypów widzących starszą osobę z kijkami do nordic walkingu jako typowego użytkownika, to właśnie młodzież jest docelowym odbiorcą licznych szkolnych projektów promujących tę formę rekreacji.

Ruta podkreśliła, że projekt „Kijki zamiast telefonu” pomaga pokazać młodym ludziom, że trzymanie kijków nordic walking skutecznie ogranicza dostęp do telefonu. Chociaż na początku wprowadzania takiego podejścia można było spotkać się z oporem ze strony uczniów, to stopniowo zaczęło zdobywać ono ich akceptację.

Wyraźne zaangażowanie w promowanie nordic walkingu pokazuje też Maryla Miłek z Fundacji Bezmiar, realizująca w Puławach projekt „Kijki zamiast telefonu”. Opisuje ona, jak zachęcają młodzież do oddania telefonów na czas spaceru z kijkami, co jest znakomicie odbierane i przynosi pozytywne rezultaty. W efekcie, coraz więcej młodych osób przybywa na organizowane imprezy nordic walking, chociażby po to, aby na nie popatrzeć.