Sąd Okręgowy w Lublinie: Niesłusznie pobrane diety przez byłego radnego Zbigniewa A.

Sąd Okręgowy w Lublinie: Niesłusznie pobrane diety przez byłego radnego Zbigniewa A.

Zbigniew A., były radny Rady Powiatu Puławskiego, według orzeczenia Sądu Okręgowego w Lublinie, niewłaściwie otrzymał diety. W myśl wyroku, to decyzja sądu o skazaniu spowodowała utratę jego mandatu, a nie późniejsza deklaracja wyborcza komisarza. Chociaż werdykt jest nieprawomocny, stanowi istotne źródło prawnej analizy.

Historia rozpoczęła się w październiku 2021 roku, kiedy Sąd Okręgowy w Lublinie oskarżył Zbigniewa A. o próbę kradzieży prądu. Ostateczna kara to pięć miesięcy pozbawienia wolności z dwuletnim zawieszeniem. Teoretycznie rzecz biorąc, skazujący wyrok sądu drugiej instancji powinien z dniem jego ogłoszenia skutkować utratą przez Zbigniewa A., mieszkańca gminy Janowiec, statusu radnego. Jednakże od tego momentu, przez cztery miesiące dossier przemieszczało się pomiędzy sądem w Lublinie i Puławach. Dopiero 25 lutego 2022 roku, komisarz wyborczy wydał oficjalną notę, która jasno wskazywała na 21 października 2021 roku jako datę wygaśnięcia mandatu Zbigniewa A.

Na tej podstawie, biuro powiatowe w Puławach uznało, że diety, które Zbigniew A. pobrał po skazaniu, powinien zwrócić. Warto jednak podkreślić, że od października 2021 r. do lutego 2022 r., pomimo skazania, nadal brał udział we wszystkich sesjach i aktywnie uczestniczył w pracach Rady Powiatu Puławskiego – czego dowodem są nagrania z sesji oraz oficjalne protokoły. W omawianym okresie, do kont Zbigniewa A. trafiło łącznie 9,3 tys. zł w formie diet.