Tańce współczesne i nowoczesne

Tańce współczesne i nowoczesne

W Hali Sportowej Zespołu Szkół Technicznych odbył się Wojewódzki Festiwal Współczesnych Form Tanecznych. Za organizację odpowiadał Młodzieżowy Dom Kultury.

Z całego województwa

W zmaganiach wzięło udział blisko 800 osób i co warte podkreślenia, były to osoby z całego województwa. O szczegółach można powiedzieć bardzo wiele, ponieważ mogliśmy zobaczyć tańce współczesne i nowoczesne. Dodatkowo zdaje się, że wszyscy mogli znaleźć coś zgodnego ze swoimi oczekiwaniami. Dobrze też mieć na uwadze, że rywalizacja zainteresowała zespoły ze szkół, placówki wychowania pozaszkolnego, domy kultury oraz osoby i grupy niezrzeszone. Ponadto warto spojrzeć z perspektywy osób zasiadających w jury – uwzględniano rytmiczność, kryteria artystyczne, dobór repertuaru i ogólny wyraz artystyczny.

Wypada też dodać, że za sprawą obostrzeń możemy rozmawiać o powrocie po dłuższej przerwie. Taka sytuacja nie sprzyja, ale wydaje się, że można mówić o dużej chęci pokazania się na scenie. Nie sposób też zapomnieć o sporym zainteresowaniu – blisko 800 osób to nie przypadek.

Tutaj przeczytasz o tym, co dzieje się w Świdniku.