Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej w Chełmie

Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej w Chełmie

Minister Zdrowia, Adam Niedzielski, podczas wizyty w Chełmie podpisał list intencyjny dotyczący utworzenia w mieście Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej. Ma ono powstać w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Podpisanie listu oznacza rozpoczęcie współpracy pomiędzy miastem a Ministrem Zdrowia w kontekście utworzenia w Chełmie ośrodka digitalizacji dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna w formie elektronicznej staje się standardem w coraz większej ilości miejsc. Dlatego Chełmno w ramach Krajowego Planu Odbudowy wystąpiło z prośbą o to samo.

Dokumentacja papierowa stanowi duży problem

Janusz Cieszyński, wiceprezydent Chełma, przyznał, że papierowa dokumentacja jest dużym problemem. Trzeba przechowywać ją nawet kilkadziesiąt lat, aby zachować historię stanu zdrowia każdego z pacjentów. Resort zdrowia miał dwa rozwiązania. Mógł poczekać na wdrożenie do 1 lipca, kiedy wprowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej będzie obowiązkowe. Wtedy też rozpocznie się budowana „banku” dokumentów pacjentów. Drugą możliwością było podjęcie decyzji, aby poszerzyć projekt także o to, co miało miejsce w przeszłości.

Co zyska miasto dzięki Centrum Digitalizacji Dokumentacji Medycznej?

Po wprowadzeniu tego rozwiązania dokumenty pacjentów, które obecnie mają tradycyjną formę, zostaną wgrane do systemu jako elektroniczne. Dzięki temu, każdy z pacjentów będzie miał łatwy dostęp do całej historii swojego stanu zdrowia. To bardzo ważny krok dla polskiego systemu zdrowia, w którym dużą rolę odegra także Chełm.