Wsie w województwie lubelskim, których nie znajdziesz już na mapie

Wsie w województwie lubelskim, których nie znajdziesz już na mapie

Dawniej tętniły życiem i były domem dla wielu mieszkańców. Dziś, przez wojnę, katastrofy naturalne czy skutki ekonomiczne już nikt w nich nie mieszka, a one same zniknęły z map. Poznaj wsie widmo w województwie lubelskim.

Wieś Jagodne

Położona na terenie dzisiejszej gminy Łuków, a dawnej Dąbie. Otaczały ją gęste lasy Łukowskie. W 1888 roku stało w niej 40 domów, kuźnia, szkółka, dwie gajówki i karczma. W 1916 roku we wsi założono szkołę, jednak nie miała ona siedziby, dlatego lekcje prowadzono w wiejskiej chałupie. Podczas okupacji, Gestapo spacyfikowało wieś, w wyniku czego zabito wiele osób. Mieszkańcy, którzy przeżyli, w 1953 roku zostali wysiedleni na tereny dawnego województwa olsztyńskiego. Dziś na terenie Jagodnego znajduje się poligon akademicki Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Wieś Rawszyce

Powstała około 1425 roku. Od drugiej połowy XVI stulecia jest wyludniona. W dokumentach przez lata wymieniano ją jako łąkę. Obecnie większość terenów wsi Rawszyce jest porośnięta przez Las Dąbrowa. Jednak można jeszcze zobaczyć niewielką część starych zabudowań.

Wieś Chłopie

Wieś, która powstała przed 1383 roku jako osada królewska. Król Władysław Jagiełło nadał dochody z istniejącego tam młyna Janowi z Dzierzkowic. W 1661 roku miejscowość wchłonął pobliski Wrotków. Jedyny ślad po młynie to staw, który istnieje na tym terenie do dziś.