Ochotnicza Straż Pożarna w Włostowicach świętowała 100-lecie

Ochotnicza Straż Pożarna w Włostowicach świętowała 100-lecie

Jubileusz powstania OSP we Włostowicach uroczyście obchodzono w niedzielę 12 września. Ze względu na obostrzenia uroczystość została przełożona z ubiegłego roku na obecny.

Stulecie OSP we Włostowicach

Ochotnicza Straż Pożarna we Włostowicach powstała w 1920 roku.  W związku z pandemią uroczystości zostały przełożone na 12 września 2021 roku.

W wydarzeniu wzięli udział między innymi przedstawiciele władz samorządowych a także strażacy i mieszkańcy Włostowic. Gośćmi honorowymi byli: Prezydent Puław oraz Starosta Puławski. Wśród zaproszonych gości znaleźli się także przedstawiciele Rady Miasta oraz puławscy biznesmeni.

Jubileusz rozpoczął się od uroczystej Mszy w Kościele. Później najbardziej zasłużeni ochotnicy z OSP i strażacy otrzymali medale. Odznaczono też sztandar OSP.

Wydarzenie pozwoliło także przypomnieć, że OSP nie ma swoich funduszy, które mogłoby przeznaczyć na rozbudowę remizy strażackiej.

Na upamiętnienie okrągłej rocznicy OSP Włostowice mieszkańcy ufundowali monument. Poświęcono go pamięci strażaków z Włostowic i odsłonięto w czasie uroczystości.