Tegoroczne przymrozki wiosenne: pomoc finansowa dla rolników z gminy Miasto Puławy

Tegoroczne przymrozki wiosenne: pomoc finansowa dla rolników z gminy Miasto Puławy

Zimne aura wiosennej pory roku niestety spowodowała wiele problemów dla społeczności rolniczej. Rolnicy, których pola uprawne znajdują się na obszarze gminy Miasto Puławy, mogą zgłaszać się po finansowe wsparcie, które ma na celu pokrycie strat poniesionych w wyniku niesprzyjających warunków pogodowych.

Urząd Miasta Puławy przygotował wnioski, które mają na celu oszacowanie strat poniesionych przez rolników w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dokumenty powinny być składane w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Puławy. Formularze są dostępne w formie papierowej i można je odebrać bezpośrednio z biura pod numerem 102. Alternatywnie, można je pobrać w formie elektronicznej ze strony internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Urząd Miasta przypomina, że informacje wymagane w wniosku powinny być uzupełnione na podstawie najnowszego wniosku o płatności obszarowe, który rolnicy musieli wcześniej złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.