Etyka i empatia w pracy firm sprzątających po zgonach — jakie wartości są najważniejsze?

Etyka i empatia w pracy firm sprzątających po zgonach — jakie wartości są najważniejsze?

Sprzątanie po zgonach to praca, która wymaga stosowania nie tylko wysokich standardów technicznych i higienicznych, ale także głębokiego zrozumienia ludzkich uczuć. Śmierć bliskiej osoby zawsze jest dużym szokiem i przeżyciem. Pracownicy takich firm muszą więc stosować etyczne normy, które pozwolą im właściwie obchodzić się z otoczeniem zmarłego.

Jakimi wartościami muszą kierować się pracownicy firm sprzątających po zgonach?

Jest to bardzo wymagająca praca, w której trzeba wykazać się nie tylko odpornością psychiczną, ale także odpowiedzialnością i szacunkiem. Tylko wtedy możliwe jest złagodzenie cierpienia bliskich zmarłego oraz właściwe przeprowadzenie sprzątania. Najważniejsze wartości, którymi muszą się kierować to przede wszystkim:

  • empatia,
  • dyskrecja,
  • odpowiedzialność,
  • szacunek,
  • profesjonalizm,
  • współczucie i zrozumienie,
  • uczciwość.

Dowiedz się nieco więcej na ich temat.

Empatia

Empatia jest to zdolność do współodczuwania i zrozumienia emocji innych ludzi. W kontakcie z rodziną i bliskimi zmarłego jest ona nieodzowna. Pracownicy mają bowiem do czynienia z osobami przeżywającymi ogromną stratę, z którą nie są w stanie sobie poradzić.

Empatia to przede wszystkim zrozumienie emocji klientów, które mogą być bardzo różne. To nie tylko smutek i ogromny żal, ale bardzo często także dezorientacja, a nie rzadko również gniew na to, co się stało. Pracownik firmy zajmującej się porządkowaniem po zgonach musi wykazać zrozumienie dla tych emocji, a także być wsparciem. Niekiedy wystarczy dobre słowo oraz chęć pomocy, aby przyniosło to, choć odrobinę ulgi. Bardzo ważne jest to, aby emocje bliskich nie wywoływały frustracji lub zniechęcenia do wykonania zlecenia.

Dyskrecja

Podczas sprzątania po zgonach dyskrecja jest bardzo ważna, zwłaszcza w przypadkach, gdy śmierć była wynikiem przestępstwa lub samobójstwa. Dla bliskich to i tak wystarczająco trudny czas dlatego nie chcą, aby otoczenie uzyskiwało informacje na ten temat. Ujawnianie ich może potęgować ból oraz stres. Pracownicy firmy sprzątającej muszą przeprowadzać wszelkie prace dyskretnie i w taki sposób, aby nie wzbudzać zainteresowania otoczenia. Dzięki temu bliscy zmarłego będą mogli przeżywać stratę prywatnie i bez niepotrzebnej uwagi z zewnątrz.

Odpowiedzialność

Ekipa sprzątająca miejsce po zgonie musi przestrzegać norm i zasad etycznych. Wszystkie ślady biologiczne oraz inne zanieczyszczenia muszą być usunięte dokładnie w taki sposób, aby miejsce było czyste i przeznaczone do dalszego użytkowania. Konieczne jest stosowanie wyłącznie bezpiecznych, ale skutecznych metod i rozwiązań. Pracownicy muszą zapewnić bezpieczeństwo sobie, jak i osobom, które będą korzystały z pomieszczeń po ich wyczyszczeniu.

Szacunek

Bez względu na okoliczności zgonu pracownicy muszą zawsze okazywać szacunek nie tylko zmarłemu, ale i jego najbliższym. Nie mogą stosować żadnych działań, które mogłyby zostać uznane za niestosowne czy lekceważące. Muszą pamiętać o tym, że każda rodzina ma swoje rytuały oraz zwyczaje, dlatego nie można ich wyśmiewać czy bagatelizować. Działania muszą być dostosowane odpowiednio do potrzeb i oczekiwań klienta korzystającego z usługi.

Profesjonalizm

Profesjonalizm łączy się nieodzownie z odpowiedzialnością. W tej branży bardzo ważne jest stosowanie wyłącznie sprawdzonych i skutecznych metod. Pracownicy muszą mieć wiedzę oraz odpowiednie kwalifikacje. Tylko wtedy są w stanie wykonywać swoje zadania zgodnie ze standardami. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z nowymi metodami i standardami, które pojawiają się na rynku.

Na miejscu zdarzenia można zastać wiele rzeczy, a pracownicy nie mogą być nimi zaskoczeni. Nawet gdy warunki pracy są bardzo trudne, wymaga się od nich zachowania profesjonalizmu od początku do końca. Tylko wtedy klienci będą w stanie zaufać takiej firmie.

Współczucie i zrozumienie

Każda sytuacja jest inna, dlatego wymaga zrozumienia oraz indywidualnego podejścia. Między klientem a pracownikami musi być jasna komunikacja, która będzie określała wymagania oraz oczekiwania. Bliscy zmarłego powinni czuć, że sprzątanie po zgonie to konieczność, ale dzięki temu, że zajmą się nim profesjonaliści, będą mogli czuć wsparcie i zrozumienie. Pracownicy nie mogą krytykować czy wyśmiewać próśb lub sugestii. Jeśli z różnych przyczyn ich spełnienie nie jest możliwe, należy to wytłumaczyć ze spokojem oraz zrozumieniem.

Uczciwość

Klient powinien znać cenę usługi oraz wiedzieć, jak będzie ona przebiegała. Jest to bardzo ważne w budowaniu wzajemnego zaufania, które jest niezwykle potrzebne w takich sytuacjach. Komunikacja z firmą sprzątającą powinna być wygodna i nieskomplikowana.

Etyka i empatia to wartości, którymi muszą się kierować firmy sprzątające po zgonach. Jest to niezwykle ważne, gdyż pracownicy na co dzień mają do czynienia z osobami, które straciły swoich bliskich i przeżywają ogromną tragedię. Oprócz wysokich kompetencji technicznych to właśnie zrozumienie, współczucie i szacunek są wymagane w tej branży. Emocjonalne wsparcie dla rodziny zmarłego pozwala nieco zmniejszyć stres i rozgoryczenie. Firmy oferujące sprzątanie po zgonach, a kierujące się etycznymi standardami są postrzegane jako profesjonalne oraz godne zaufania.