Niepowodzenie petycji sołtysów gminy Kurów dotyczącej przywrócenia ekwiwalentów za udział w sesjach

Niepowodzenie petycji sołtysów gminy Kurów dotyczącej przywrócenia ekwiwalentów za udział w sesjach

Pod koniec poprzedniego roku, niektórzy sołtysi z gminy Kurów postanowili wystąpić do wójta z inicjatywą powrotu do systemu ekwiwalentów za uczestnictwo w sesjach. Jednak wydaje się, że ten wniosek spotka się z odmową ze strony adresata – okres na podjęcie decyzji zbliża się ku końcowi.

Przywołując historię, kilka lat temu, jeszcze przed erą transmitowania sesji przez internet, sołtysi byli obdarowywani ekwiwalentem pieniężnym o wartości 100 złotych w zamian za ich obecność na obradach. Byli oni zapraszani na sesje za pomocą formalnych listów. Ale te czasy są już historią. Dziś, mieszkańcy sołectw, w tym także sołtysi, mogą być na bieżąco z przebiegiem sesji, obserwując je online bez generowania dodatkowych kosztów. Co za tym idzie, zaproszenia i związane z nimi ekwiwalenty przestały istnieć.

Daniel Struski, sołtys Łąkoci i jeden z autorów petycji, przypomina jednak o ważnym aspekcie: „Zawsze podczas sesji było miejsce na dyskusję. Chcieliśmy, aby mieszkańcy naszej gminy byli świadomi naszych działań. Na przykład, wysłałem wiele wniosków dotyczących remontu drogi w Łąkoci, który zakończył się niedawno. Może warto rozważyć coś na kształt sesji dedykowanej wyłącznie dla sołtysów, z możliwością jej nagrywania”. Petycję wspierali również sołtysi z takich miejscowości jak Bronisławka, Szumów, Choszczów czy Brzozowa Gać.