Pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Puław

Pieniądze z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Puław

Miasto Puławy otrzymało środki finansowe w wysokości 3 milionów złotych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te mają zostać przeznaczone na remont ulic Kaniowczyków oraz Kościuszki. Co dokładnie zostanie wyremontowane na tych terenach?

Remont ulic Kaniowczyków oraz Kościuszki

Jako, że miasto otrzymało dofinansowanie na remont wyżej wymienionych ulic w wysokości 3 milionów złotych, to wiemy, że miasto będzie musiało pokryć jedynie połowę kosztów związanych z ich przebudową. Teraz pieniądze na ten remont zostaną oficjalnie zarezerwowane w budżecie miasta właśnie na ten cel. Podobno przetargi na obie inwestycje mają ruszyć jeszcze do końca marca.

Warto dodać, że zarówno na ulicy Kaniowczyków oraz Kościuszki zostaną nałożone nowe nawierzchnie. Będzie nowy asfalt, jak i nowa kostka. Oprócz tego na ulicy Kaniowczyków pojawi się nowe oświetlenie LED, nowe nasadzenia, czy też przebudowane zostaną niektóre miejsca parkingowe. Z kolei na ulicy Kościuszki również oprócz nowych nawierzchni pojawią się także energooszczędne lampy, czy też wyniesienie kilku skrzyżowań i przejść dla pieszych.