Personel Instytutu Weterynarii-PIB grozi strajkiem z powodu niskich zarobków

Personel Instytutu Weterynarii-PIB grozi strajkiem z powodu niskich zarobków

W czasach kryzysów zdrowotnych, Państwowy Instytut Weterynarii-Państwowy Instytut Badawczy (PIWet-PIB) pełni niezastąpioną rolę jako centrum badań i rozwoju. Nie mniej jednak, mimo kluczowej roli, którą odgrywają w społeczeństwie, wykwalifikowani pracownicy instytutu muszą radzić sobie z minimalnym wynagrodzeniem. Personel PIWet-PIB wyraża swoje niezadowolenie i ostrzega, że jest na skraju strajku. Mirosława Kmiecik, przewodnicząca Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników PIWet-PIB, wyjaśnia, że czują się zignorowani przez rząd.

Mieszkańcy Puław mogą zaobserwować rosnące napięcie wśród pracowników instytutu dzięki bilbordom umieszczonym w mieście, zwłaszcza przy ul. Lubelskiej. Hasła „STOP NISKIM PŁACOM” oraz „AKCJA PROTESTACYJNA” widnieją na nich jako wyraz frustracji pracowników.

Zdaniem wielu osób, Państwowy Instytut Weterynaryjny, który został ustanowiony w 1945 roku jako jednostka badawcza pod nadzorem ministra rolnictwa, pełni nieocenioną rolę w społeczeństwie. Instytut ten uzyskał status państwowej jednostki badawczej w 2003 roku.

Kmiecik podkreśla, że znaczenie PIWet-PIB jako instytucji naukowo-badawczej było wielokrotnie potwierdzane, szczególnie podczas kryzysów wymagających natychmiastowej reakcji. Przykłady to wybuchy takich chorób zwierząt jak ASF, grypa ptaków, zakażenia SARS-CoV-2 u norek czy skażenia żywności i rzeki Odry. W takich sytuacjach, wkład i praca personelu Instytutu były często chwalone przez Prezydentów RP, Ministrów Rolnictwa oraz innych polityków i dyrektorów.